Realizované projekty z hlediska oborů naší specializace a oborů našich klientů

 

2.  

Právo nemovitostí


 

3.   Rodinné právo, včetně právních vztahů souvisejících s vypořádáním společného jmění manželů

 

 

 

4.   Právní úprava zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení realizovaných v rámci operačních    programů