Morální hodnoty

57.jpg

Morální hodnoty zaměstnance jsou v souladu s hodnotami vyznávanými v kanceláři. Jde nám zejména o poctivý a čestný přístup ke klientům.