Ceník

Odměnu za právní služby lze považovat především za ekvivalent poskytnuté služby s tím, že obě strany (poskytnuté služby a výše odměny) by měly být v rovnováze.

Návrh odměny za poskytované právní služby je stanoven vždy individuálně v souvislosti s okolnostmi řešeného případu, s množstvím práce, s délkou spolupráce a s mírou odborného rizika. Výše sazby je klientovi vždy sdělena na začátku spolupráce.

Ve většině případů je odměna stanovena na bázi hodinové sazby. Možné je však v některých případech i sjednání paušální sazby, podílové odměny, přísudku či nesmluvní tarifní odměny. Při zahájení spolupráce s novými klienty je zpravidla požadována přiměřená záloha.

Za zásadní v oblasti odměňování a účtování považujeme naprostou průhlednost. Vzhledem k tomu, že rozsah práce vždy určuje klient, neměly by Vás nikdy překvapit žádné skryté či nepředvídatelné poplatky.

Orientační ceník advokátní kanceláře Advokát21 naleznete zde.